Hulp bij Trauma – Pilot Project

Hulp Bij Trauma is een initiatief van Jenny Wakelin, Carel Beynen en Anders Nielsen. Geïnspireerd door het werk van PTSD Resolution in het Verenigd Koninkrijk, streven wij er naar om deze innovatieve vorm van hulpverlening ook in Nederland aan te bieden.

Ingrijpende ervaringen kunnen het functioneren van mensen blijvend belemmeren. Dat uit zich bijvoorbeeld in moeilijk om gaan met verandering en gebrekkige spannings- en conflicthantering, maar ook in problemen met agressie, middelengebruik of in de financiële en relationele sfeer.

Wij bieden korte, oplossingsgerichte psychosociale hulpverlening voor mensen en (beroeps-) groepen die blijvende stress-gerelateerde problemen ervaren, vaak naar aanleiding van traumatische ervaringen. Vrijwel al deze cliënten ervaren problemen in hun omgeving, werk, gezin en sociale contacten, daarom zijn deze aandachtsgebieden onderdeel van onze aanpak.

Begin januari 2018 wil Hulp Bij Trauma een evaluatie pilot organiseren, waarvoor vrijwilligers worden gezocht. Deze vrijwilligers krijgen minimaal twee gratis sessies aangeboden. Mochten aanvullende sessies wenselijk blijken, zal individueel besproken worden hoe en wanneer deze zullen plaats vinden. Deze sessies worden dan aangeboden tegen een gereduceerd tarief van € 45,– per sessie.

Als u interesse heeft in deelname aan dit pilot project, kunt u zich opgeven via deze link: http://hulpbijtrauma.nl/pilot-2018/